Εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ (SHELLS & STRUCTURES)
Αντικείμενο Εργασιών Εκπόνηση μελετών βιομηχανικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2020-12-22
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2023-12-21
Πιστοποιητικό 0019/ΔΠ/2020/GR
Κατάσταση Έχει ανακληθεί
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί