Εταιρεία ΚΑΣΕΡΗΣ ΓΕΩΡ. ΠΑΥΛΟΣ
Αντικείμενο Εργασιών - Διαχείριση (συλλογή, μεταφορά και διάθεση) πάσης φύσεως υγρών, μη επικίνδυνων, αστικών αποβλήτων. - Διαχείριση χημικών τουαλετών. - Διαχείριση πολυκατοικιών. - Καθαρισμό ιδιωτικών και κοινόχρηστων χώρων. - Παρακολούθηση και συντήρηση βιολογικών καθαρισμών. - Υπηρεσίες εκκένωσης και απόφραξης βόθρων και αγωγών. - Υπηρεσίες απολύμανσης και απεντόμωσης.
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2023-10-24
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2026-10-23
Πιστοποιητικό 0361/ΔΠ/2023/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί