Εταιρεία TYRES HERCO Α.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών Ανακύκλωση ελαστικών στο τέλους του κύκλου ζωής τους
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-08-29
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-08-28
Πιστοποιητικό 0115/ΥΑΕ/2022/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί