Εταιρεία Ι. ΡΑΜΠΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
Αντικείμενο Εργασιών Παραγωγή και εμπορία έτοιμου σκυροδέματος
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2023-04-10
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2026-04-09
Πιστοποιητικό 0309/ΔΠ/2023/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί