Εταιρεία ABLE FACILITY AND ASSET MANAGEMENT Ε Π Ε
Αντικείμενο Εργασιών Διαχείριση περιουσίας και έργων που αφορούν εγκαταστάσεις, και υποδομές
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2024-02-19
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-02-18
Πιστοποιητικό 0389/ΔΠ/2024/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί