Εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών ΕΝ 19650-2: 2018 - Μελέτη, κατασκευή και διαχείριση ιδιωτικών έργων. Κατασκευή και διαχείριση δημοσίων έργων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων (οδοποιία, οικοδομικά, υδραυλικά, λιμενικά, ηλεκτρομηχανολογικά, βιομηχανικά, ενεργειακά, πρασίνου, καθαρισμός και επεξεργασία νερού, υγρών – στερεών & αέριων αποβλήτων, υπηρεσίες αντιδιαβρωτικής προστασίας επιφανειών). Τεχνικές εργασίες για την εγκατάσταση συστημάτων διάθεσης λυμάτων (συμπεριλαμβανομένων υπονόμων και σηπτικών βόθρων), εργασίες θερμομόνωσης εξωτερικών τοίχων, εγκατάσταση μη ηλεκτρικών συστημάτων θέρμανσης, τοποθέτηση πινακίδων και συντήρηση ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων. Σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίες αποβλήτων και έργων πληροφορικές και αυτοματισμού για την διαχείριση υδάτινων πόρων.
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2023-03-14
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2026-03-13
Πιστοποιητικό 2023/2543
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί