Εταιρεία ΜΠΟΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Αντικείμενο Εργασιών Χωματουργικές Εργασίες. Υπηρεσίες μετακινήσεων φορτίων με γερανοφόρα οχήματα ή εγκαταστημένους γερανούς.
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2024-03-21
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2027-03-20
Πιστοποιητικό 0178/ΥΑΕ/2024/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί