Εταιρεία DUROSTICK Α.Β.Ε.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών Πρόσθετα σκυροδέματος
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-06-16
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-06-15
Πιστοποιητικό 2884-CPR-00215
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί