Εταιρεία MA-BER Auto S.r.L.
Αντικείμενο Εργασιών After-sales workshop service for Mercedes-Benz, smart and small/mid van vehicles. Sales of Mercedes-Benz and smart spare parts.
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2024-03-20
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2027-03-19
Πιστοποιητικό 0399/ΔΠ/2024/IT
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί