Εταιρεία ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ IONIAN SECURITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ IONIAN SOLUTIONS IONIAN CLEAN ΚΑΙ & CARE ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. Ι.Ε.Π.Υ.Α.
Αντικείμενο Εργασιών Μεταφορά προσωπικού, υλικών και εξοπλισμού για την παροχή υπηρεσιών: • Ασφάλειας, φύλαξης χώρων και προσώπων • Καθαρισμού κτιρίων
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2023-09-26
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2026-09-25
Πιστοποιητικό 0035/ΟΑ/2023/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί