Εταιρεία ΜΠΑΛΟΥΚΑΣ ΑΘ. ΘΩΜΑΣ
Αντικείμενο Εργασιών Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2020-10-30
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2023-10-29
Πιστοποιητικό ISO 9001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί