Εταιρεία ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Αντικείμενο Εργασιών Υπηρεσίες εργολάβου καθαριότητας, συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων, μεταφόρτωσης & μεταφοράς απορριμμάτων, λειτουργίας & διαχείρισης σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.), καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων, συντήρησης πρασίνου, χορτοκοπής, κλαδοκοπής, εκμίσθωσης απορριμματοφόρων οχημάτων & εξοπλισμού καθαριότητας, εμπορίας κάδων απορριμμάτων, πλύσης & οδοσάρωσης με μηχανικά μέσα, πλύσης & απολύμανσης κάδων απορριμμάτων.
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2023-10-18
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2026-10-17
Πιστοποιητικό 0151/ΥΑΕ/2023/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί