Εταιρεία ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ
Αντικείμενο Εργασιών
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-04-14
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-04-13
Πιστοποιητικό ISO 45001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί