Εταιρεία ΔΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Αντικείμενο Εργασιών Υπηρεσίες εργολάβου καθαριότητας - Καθαρισμός ακτών
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-06-06
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-06-05
Πιστοποιητικό 0215/ΔΠ/2022/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί