Εταιρεία ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών Κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2023-04-25
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2026-04-24
Πιστοποιητικό 0315/ΔΠ/2023/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί