Εταιρεία ALCHEMIST LABS ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Αντικείμενο Εργασιών Σχεδιασμός, παραγωγή και διακίνηση καλλυντικών
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2023-01-30
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2026-01-29
Πιστοποιητικό 2023/2392
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί