Εταιρεία ΠΑΝΔΡΕΜΜΕΝΟΣ ΑΘ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Αντικείμενο Εργασιών ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2023-01-03
Ημερομηνία Τροποποίησης 2023-03-10
Ημ/νία Λήξης 2026-01-02
Πιστοποιητικό 2884-CPR-00184
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί