Εταιρεία ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Αντικείμενο Εργασιών ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2023-06-01
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2026-05-31
Πιστοποιητικό 2884-CPR-00284
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί