Εταιρεία ΚΕΤΕΜ ΑΕ
Αντικείμενο Εργασιών ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-12-06
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-12-05
Πιστοποιητικό 2884-CPR-00249
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί