Εταιρεία ΥΙΟΙ ΓΑΝΙΤΗ ΙΩΑΝΝΗ Ο.Ε. “IDROS PUMPS – ECOTECH”
Αντικείμενο Εργασιών Κατασκευή και επισκευή σπειρωμάτων σωλήνων. Μηχανουργικές εργασίες. Κατασκευή και επισκευή αντλιών βαθέων φρεάτων, υποβρύχιων αντλιών και υποβρύχιων ηλεκτροκινητήρων.
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-06-20
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-06-19
Πιστοποιητικό 0145/ΠΔ/2022/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί