Εταιρεία INSIGHT STUDIO S.r.l.
Αντικείμενο Εργασιών DESIGN AND DELIVERY OF CONTINUOUS TRAINING AND COACHING COURSES. TECHNICAL ASSISTANCE FOR THE MANAGEMENT OF TRAINING FUNDING
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2024-05-13
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2027-05-12
Πιστοποιητικό 0414/QS/2024/IT
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί