Εταιρεία ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Αντικείμενο Εργασιών Ανέγερση και επιτόπου κατασκευή δομικών στοιχείων από χάλυβα. Συντήρηση βιομηχανικού μηχανολογικού εξοπλισμού.
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2023-07-14
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2026-07-13
Πιστοποιητικό 0340-1/ΔΠ/2023/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί