Εταιρεία ΒΑΔΕΛΗΣ ΒΑΣ. ΑΝΔΡΕΑΣ
Αντικείμενο Εργασιών Εμπόριο, επισκευή και κατασκευή γεωργικών – δασοκομικών μηχανημάτων και εξαρτημάτων. Γενικές μηχανολογικές εργασίες
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-05-10
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-05-09
Πιστοποιητικό 0202/ΔΠ/2022/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί