Εταιρεία Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ – Χ. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. “KAS SECURITY”
Αντικείμενο Εργασιών • Επιτήρηση ή φύλαξη κινητών και ακίνητων περιουσιακών αγαθών και εγκαταστάσεων • Προστασία φυσικών προσώπων • Προστασία θεαμάτων, εκθέσεων, συνεδρίων, διαγωνισμών και αθλητικών εκδηλώσεων • Πραγματοποίηση συνοδειών για ασφαλή κίνηση οχημάτων που μεταφέρουν ογκώδη ή βαρέα αντικείμενα με ειδικά οχήματα που φέρουν φορητές συσκευές φωτεινής προειδοποίησης • Εγκατάσταση, συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας μηχανημάτων και συστημάτων ασφαλείας και συναγερμού πλην αυτών που τοποθετούνται σε αυτοκίνητα • Καθαριότητα χώρων και εγκαταστάσεων
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2023-11-14
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2026-11-13
Πιστοποιητικό 0099.00539/2023
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί