Εταιρεία Σ. Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αντικείμενο Εργασιών Κατασκευή και εγκατάσταση δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων (οδοποιία, οικοδομικά, υδραυλικά)
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2024-03-28
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2027-03-27
Πιστοποιητικό 0040/ΟΑ/2024/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί