Εταιρεία NS NEXUS PROPERTIES DEVELOPMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε
Αντικείμενο Εργασιών Κατασκευή ιδιωτικών τεχνικών έργων
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2023-10-24
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2026-10-23
Πιστοποιητικό 0155/ΥΑΕ/2023/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί