Εταιρεία Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ – Χ. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. “KAS SECURITY”
Αντικείμενο Εργασιών - Επιτήρηση ή φύλαξη κινητών και ακινήτων περιουσιακών αγαθών και εγκαταστάσεων. - Προστασία φυσικών προσώπων. - Προστασία θεαμάτων, εκθέσεων, συνεδρίων, διαγωνισμών και αθλητικών εκδηλώσεων. - Πραγματοποίηση συνοδειών για ασφαλή κίνηση οχημάτων που μεταφέρουν ογκώδη ή βαρέα αντικείμενα, με ειδικά οχήματα που φέρουν φορητές συσκευές φωτεινής προειδοποίησης. - Εγκατάσταση, συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας μηχανημάτων και συστημάτων ασφάλειας και συναγερμού, πλην αυτών που τοποθετούνται σε αυτοκίνητα. - Καθαριότητα χώρων και εγκαταστάσεων.
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2023-11-14
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2026-11-13
Πιστοποιητικό 0365/ΔΠ/2023/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί