Εταιρεία ORBIS ENGINEERING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών Εκπόνηση μελετών τεχνικών έργων και διαχείρισης περιβάλλοντος και παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2023-07-04
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2026-07-03
Πιστοποιητικό 0340/ΔΠ/2023/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί