Εταιρεία LINDIAN VILLAGE BEACH RESORT
Αντικείμενο Εργασιών Παραγωγή και διάθεση γευμάτων και ποτών εντός ξενοδοχειακού καταλύματος
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2023-07-20
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-07-19
Πιστοποιητικό 0099.00471
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί