Εταιρεία Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ Α.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών Παραγωγή και εμπορία έτοιμου σκυροδέματος
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2023-03-06
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2026-03-05
Πιστοποιητικό 0300/ΔΠ/2022/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί