Εταιρεία ΕΛΛΗΝΑ ΕΛΕΝΗ
Αντικείμενο Εργασιών Κοπή, μορφοποίηση, επεξεργασία και εμπόριο πέτρας
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2020-11-13
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2023-11-12
Πιστοποιητικό ISO 9001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί