Εταιρεία ΑΝΤΑΡΗ ΒΑΛΣΑΜΟΥΛΑ
Αντικείμενο Εργασιών Προσωρινή αποθήκευση υλικών, ΗΛΣΣ και απορρύπανσης. Διαμελισμός οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ).
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-05-04
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-05-03
Πιστοποιητικό 0123/ΠΔ/2022/GR
Κατάσταση Έχει ανακληθεί
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί