Εταιρεία ΜΠΕΤΟΝ ΜΕΣΣΑΡΑ Α.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών Παραγωγή και εμπορία έτοιμου σκυροδέματος, ασφαλτικού σκυροδέματος και αδρανών προϊόντων.
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2024-03-04
Ημερομηνία Τροποποίησης 2024-03-11
Ημ/νία Λήξης 2027-03-03
Πιστοποιητικό 0174/ΥΑΕ/2024/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί