Εταιρεία GOplast Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών Χονδρικό εμπόριο και τεχνική υποστήριξη πλαστικών ειδών (ταμιευτήρων, δεξαμενών, κάδων) & ανακυκλώσιμων
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-05-11
Ημερομηνία Τροποποίησης 2024-05-10
Ημ/νία Λήξης 2027-05-09
Πιστοποιητικό 0032/ΥΑΕ/2021/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί