Εταιρεία ΧΕΛΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε
Αντικείμενο Εργασιών Προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία και ανακύκλωση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2023-08-11
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-08-10
Πιστοποιητικό 0243/ΠΔ/2023/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί