Εταιρεία ΕΝΩΜΕΝΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΒΕΕ "ENLAT AE"
Αντικείμενο Εργασιών ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-05-30
Ημερομηνία Τροποποίησης 2023-06-16
Ημ/νία Λήξης 2025-05-29
Πιστοποιητικό 2884-CPR-00207
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί