Εταιρεία ΑΦΟΙ ΦΡΑΓΚΟΥ Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών Αποθήκευση, διαλογή και μηχανική επεξεργασία αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-03-02
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-03-01
Πιστοποιητικό ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί