Εταιρεία ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-10-27
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2024-10-26
Πιστοποιητικό ISO 9001
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί