Εταιρεία ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αντικείμενο Εργασιών Προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία και ανακύκλωση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2023-05-30
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2026-05-29
Πιστοποιητικό 0329/ΔΠ/2023/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί