Εταιρεία ΑΔΡΑΜΕΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών Συλλογή και μεταφορά μη επικινδύνων αποβλήτων. Αποθήκευση και επεξεργασία μη επικινδύνων αποβλήτων. Διαχείριση αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.). Χωματουργικές εργασίες. Χονδρικό εμπόριο οικοδομικών υλικών
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-05-10
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-02-10
Πιστοποιητικό 0124/ΠΔ/2022/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί