Εταιρεία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ
Αντικείμενο Εργασιών Μεταβολομικές και Βιοπληροφορικές Αναλύσεις
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-09-21
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-09-20
Πιστοποιητικό 0255/ΔΠ/2022/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί