Εταιρεία ΚΑΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Αντικείμενο Εργασιών Κατασκευή ιδιωτικών και δημόσιων τεχνικών έργων (οδοποιία, οικοδομικά, υδραυλικά, λιμενικά, ηλεκτρομηχανολογικά, βιομηχανικά – ενεργειακά, έργα ηλεκτρονικού εξοπλισμού)
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2023-10-03
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2026-10-02
Πιστοποιητικό 0245/ΠΔ/2023/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί