Εταιρεία ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Ε.Π.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών Χωματουργικές εργασίες (Εκσκαφές, κατεδαφίσεις, μεταφορά αδρανών υλικών)
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2020-11-20
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2023-11-19
Πιστοποιητικό 0013/ΔΠ/2020/GR
Κατάσταση Έχει ανακληθεί
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί