Εταιρεία ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ
Αντικείμενο Εργασιών Προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία και ανακύκλωση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2023-05-02
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2026-05-01
Πιστοποιητικό 0219/ΠΔ/2023/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί