Εταιρεία ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΑΦΟΙ Β. ΚΑΡΑΛΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αντικείμενο Εργασιών Ανάληψη, επίβλεψη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση ιδιωτικών και δημόσιων τεχνικών έργων (οδοποιία, οικοδομικά, υδραυλικά, λιμενικά, ηλεκτρομηχανολογικά, βιομηχανικά – ενεργειακά)
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2023-03-27
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2026-03-26
Πιστοποιητικό 0131/ΥΑΕ/2023/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί