Εταιρεία WINGS ICT SOLUTIONS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αντικείμενο Εργασιών • Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Τεχνική Υποστήριξη Λογισμικού (IT Solutions), συμπεριλαμβανομένου Λογισμικού Έξυπνων Πόλεων (IT Solutions for Smart Cities). • Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Συναρμολόγηση και Συντήρηση Συστημάτων Υλισμικού, συμπεριλαμβανομένου Υλισμικού για Εφαρμογές Έξυπνων Πόλεων (Hardware Solutions for Smart Cities). • Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Δοκιμές, Έλεγχος, Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη Λύσεων με Χρήση Τεχνολογιών ΙoΤ (Internet of Things, Διαδίκτυο των Αντικειμένων), ΑΙ (Artificial Intelligence, Τεχνητή Νοημοσύνη), Cloud, Big Data, Προηγμένων Δικτύων (3GPP και WiFi / LoRa και συναφών), XR/AR/VR (Extended/ Augmented/ Virtual Reality).
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2024-04-12
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2027-04-11
Πιστοποιητικό 0181/OHSM/2024/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί