Εταιρεία ΜΠΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αντικείμενο Εργασιών Παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης, μυοκτονίας και απολύμανσης
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2024-03-19
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2027-03-18
Πιστοποιητικό 0176/ΥΑΕ/2024/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί