Εταιρεία ΚΑΜ ΕΠΕ
Αντικείμενο Εργασιών Προσωρινή αποθήκευση μη επικινδύνων αποβλήτων (απενεργοποιημένοι καταλυτικοί μετατροπείς και απόβλητα ηλεκτρονικού εξοπλισμού)
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-05-31
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-05-30
Πιστοποιητικό 0138/ΠΔ/2022/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί