Εταιρεία ΛΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Αντικείμενο Εργασιών Συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, διαλογή και μηχανική επεξεργασία μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2022-09-19
Ημερομηνία Τροποποίησης
Ημ/νία Λήξης 2025-09-18
Πιστοποιητικό 0163/ΠΔ/2022/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί