Εταιρεία GOplast Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Εργασιών Εμπορία τηλεπικοινωνιακού και ενεργειακού εξοπλισμού. Υλοποίηση και συντήρηση τηλεπικοινωνιακών και ενεργειακών έργων
Ημερομηνία Πιστοποίησης 2021-05-11
Ημερομηνία Τροποποίησης 2024-05-10
Ημ/νία Λήξης 2027-05-09
Πιστοποιητικό 0071/ΔΠ/2021/GR
Κατάσταση Σε ισχύ
Σε ισχύΈχει λήξειΈχει ανακληθείΈχει ανασταλεί